vad kan man göra med hundar?

Det finns många olika situationer och områden som man kan ha användning för en hund. Det är till exempel mycket vanligt att hundar används inom jakten. Hunden kan spåra upp djuren och skäller sedan för att meddela hundens matte eller husse om att den hittat vilddjuret som ska skjutas av jägaren. Du kan även använda din hund i utställningar. I dessa tävlingar försöker hundarnas ägare vinna priset för den finaste hunden. Detta kräver då ett stort arbete eftersom hunden även efter utställningarna måste skötas på ett speciellt sätt.

Hundar har också länge används som hjälp för blinda personer. Hunden har då på sig ett speciellt koppel som den blinda personen kan hålla i. Man skulle kunna säga att hunden fungerar som den blinda personens ögon. Inom polisen används också hundar. Oftast har man rasen schäfer eftersom den hunden har ett av det bästa luktsinnena. Detta är mycket viktigt om hunden ska kunna spåra brottslingar. Men oftast köper människor hund bara för att få sällskap. Hundar kan ställa till med problem men för det mesta är de härliga.Hunden är trots allt människans bästa vän. Vill du läsa mer om vad du kan göra med din hund kan du läsa det på hemsidan

Related Posts

ezy